Vad är allemansrätten?

När man är ute i naturen så är det viktigt att man tar hänsyn och tar hand om den. Ingen annan än de som är i naturen gör det. Det är allas ansvar. Allemansrätten innebär att man får vistas på andras marker utan att fråga om lov. Djur och natur Många tycker om att ta en skogspromenad med sin hund, detta är såklart tillåtet. Men man måste tänka på att hålla hunden kopplad. Man får ha den utan koppel om den håller sig max en meter ifrån en. Men man ska ha sådan pli på den att man kan tro att den är kopplad. Enligt lagen så får man inte plocka blommor och växter som växer...