Vad är allemansrätten?

När man är ute i naturen så är det viktigt att man tar hänsyn och tar hand om den. Ingen annan än de som är i naturen gör det. Det är allas ansvar. Allemansrätten innebär att man får vistas på andras marker utan att fråga om lov.

Djur och natur

Många tycker om att ta en skogspromenad med sin hund, detta är såklart tillåtet. Men man måste tänka på att hålla hunden kopplad. Man får ha den utan koppel om den håller sig max en meter ifrån en. Men man ska ha sådan pli på den att man kan tro att den är kopplad.

Enligt lagen så får man inte plocka blommor och växter som växer upp på en mark som ägs av någon. Det finns en lista i lagtexten med vilka växter som det gäller. Men det handlar om sunt förnuft. Vissa får man plocka med inte större mängder. Man får självklart inte hugga ned träd på någon annans mark. När det gäller svamp och bär så är det samma där. Man får inte ta där någon äger marken där inte allemansrätten gäller.

 Land och vatten

Det är okej att vistas både på land och vatten som inte ligger på en tomt. Men man får tänka på att inte vara där länge. Om man tänkt vistas på samma plats ett längre tag måste man fråga ägaren av marken om lov. Vistelselängden brukar man säga är något dygn innan man bör prata med ägaren. Det som är viktigast är att man inte stör närliggande hus.

Elda får man också göra men m an måste använda sunt förnuft. Man måste välja en plats där det inte finns någon risk att elden sprider sig och man måste vara noga med att man har släkt elden efteråt. Man får använda fallna löv och kottar till ved men man får inte hugga ner träd för eldningen. I naturreservat gäller enskilda regler.

Cykla får man också göra men inte över planteringar, på tomter, eller över mark där någonting kan bli förstört. Man får ta hänsyn till hur väglaget ser ut innan man cyklar så risken för att någonting ska bli skadat är minimalt.

Orientering, geocaching och friluftsliv

Det är alltid bra att ha meddelat markägaren vad som komma skall. Men om man ska sätta upp kontroller för en kortare tid, till exempel för en tävling, så kan det ske utan att man måste prata med markägaren. Men om det ska vara under en längre tid så måste man prata och få ett godkännande av den som äger marken.

Allemansrätten är till för individer och inte för grupper. Därför är det extra viktigt att den som är arrangör för friluftsliv är påläst på vad som får göras inom allemansrätten. Att man är på ett ställe där naturen eller omgivningen inte blir skadad eller störd.

Vill man informera om allemansrätten kan man trycka upp informationsfoldrar som finns här.

Det är en del som man bör tänka på innan man ger sig ut men i grund och botten är det sunt förnuft. Förstör inget, stör ingen och skilj på mitt och ditt. Ta ingenting som inte tillhör dig.

Comments are closed.