Vad är Scouterna?

Alla har väl vid ett tillfälle eller annat hör talas om Scouterna, men vet du egentligen vad man sysslar med som Scout, eller vad ”scouting” faktiskt är? I första hand är det organisationen med namnet Scouterna som använder sig av ordet, men innebörden av vad det egentligen innebär att vara scout eller scouta är väldigt brett och inkluderar många olika egenskaper. I praktiken kan du vara ute och ”scouta” utan att var medlem i Scouterna, men till största del är det just denna organisation som satt upp måttstocken för vad det innebär att scouta! Vad vi alla vet är ju att Scouterna har en förkärlek till skog och mark, men vad mer räknas egentligen in i att vara Scout?

Över 100 år av friluftsliv

Rörelsen grundades 1907 i England av en före detta generallöjtnant, med idén om att utbilda både pojkar och flickor i överlevnadskunskap och friluftsliv. Scoutmetoden, som rörelsens grundare själv tagit fram, är ett slags program eller en informell utbildning där barn och ungdomar får praktisk kännedom om utomhusaktiviteter, som camping, vandring, skogskännedom, sjövana, och idrotter. Något av de mest kännetecknande med Scouterna är deras uniform, som inte enbart är av praktisk anledning utan är också designad för att dölja eventuella sociala klasskillnader vilka barnen kunde komma från. Precis som i militären eller i armén baserar Scouterna sin ranking på prestation och kunskap, inte på vilka familjebakgrunder man kommer ifrån. Detta kan låta självklart idag, men var en stor bidragande faktor till rörelsens popularitet under decennier som var drabbade av internationella krig och konflikter. Likt armén belönas man också med märken när man lär sig nya saker inom friluftsliv och överlevnad, och man har också liknande ceremonier med flagghissning och brassband. Något som varit speciellt med Scouterna från start är att både flickor och pojkar inkluderats redan från 1910-talet, och det är lika självklart att alla ska få plats.

Scouter i alla länder

Det dröjde inte många år innan rörelsen spred sig till Englands forna kolonier, som Malta, Indien, Kenya etc, men även i Sverige startade man den första Scoutrörelsen 1910. Så småningom kom de olika nationella organisationerna att ordnas under ett styrande internationellt organ, och idag finns det 155 medlemsländer med både flick- och pojkscouter. Sammanlagt kan man beräkna att det finns över 40 miljoner registrerade Scouter, varav 70 000 av dem i Sverige. Scouterna samlas ofta i scoutläger och de allra största av dessa träffar kallas Jamboreer. Jamboreer är internationella scoutläger som anordnas ungefär vart fjärde år, och har gjort det sedan 1910. Under dessa stora läger samlas allt från 10 000 upp till 40 000 Scouter från hela världen och tävlar i praktiska kunskaper, idrotter och teoretisk kunskap om överlevnad. Det kan liknas vid ett slags olympiskt spel för Scouterna. Samtidigt är det viktigt att bygga broar, skapa nya vänskapsband och förståelse för andra kulturer under dessa stora träffar. Genom att tävla mot varandra kan man uppnå gemenskap och respekt för varandra, oavsett vilken bakgrund man kommer från.

Comments are closed.